Bedemanden var behagelig og havde stor forståelse for den situation, vi stod i. Vi måtte altid ringe, og han havde telefonnr. til alle relevante.
– L. Brorholt